Archive for the ‘Choroby przenoszone drogą płciową’ Category

Porady zdrowotne dotyczące unikania chorób przenoszonych drogą płciową

Istnieje mnóstwo krążących w populacji chorób przenoszo­nych drogą płciową, wyczyniających z naszymi organizmami różne okropności, ale obawy i błędne przekonania narosłe wo­kół nich są równie okropne. Widywałem ludzi, którzy całymi tygodniami unikali leczenia, ponieważ byli zbyt przerażeni lub zawstydzeni, aby móc wysłuchać diagnozy potwierdzonej do­datnimi wynikami badań. Morał z tego rozdziału jest następu­jący: chociaż z [...]

Uwaga na temat HIV

Chociaż wirus HIV rzadko występuje w Stanach Zjednoczo­nych i ryzyko zarażenia w wyniku pojedynczego stosunku jest niskie, choroba, którą wywołuje, rodzi wiele pytań, zatem za­sługuje na osobny ustęp. Najpierw trochę dobrych wiadomości. Ta najbardziej prze­rażająca z chorób przenoszonych drogą płciową staje się w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej podatna na leczenie. Odkąd na rynku leków znalazły [...]

Czynności o niskim ryzyku

Pewien mój pacjent sprawiał na mnie wrażenie człowieka oddanego życiu rodzinnemu, ale jedyną jego słabostką był zwyczaj kończenia dnia w salonie masażu po wyjściu późnym wieczorem z biura. Nie mówimy tutaj o platonicznym masażu w centrum odnowy biologicznej, ale o takim, za który płaci się znacznie wyższą cenę w związku z paroma ubocznymi, dodat­kowymi usługami. [...]

Czynniki zwiększające zagrożenie

Powyższe dane liczbowe, jakkolwiek mogą działać krze­piąco, stanowią jedynie wartości średnie. Niektóre czynniki zwiększają zagrożenie. Na przykład choroby przenoszone dro­gą płciową są bardziej rozpowszechnione w pewnych częś­ciach świata w porównaniu z innymi. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli mówi się, że dany region – powiedzmy, Tajlandia – jest doskonałym miejscem do uprawiania seksu, lepiej trzymać się od [...]

Jakie jest zagrożenie wynikające z seksu?

HPV. Wirus HPV jest tak rozpowszechniony, że w którymś momencie życia niemal na pewno ulegniesz zainfekowaniu. Podczas stosunku bez zabezpieczenia prawdopodobieństwo zarażenia się wynosi od 15 do 20%. Oczywiście to znaczy, że masz również 80% szans na uniknięcie infekcji. Jeżeli się mar­twisz, następnym razem pamiętaj, że prezerwatywy zmniejsza­ją częstość transmisji o 70%. Opryszczką. W parach [...]

Ryzyko transmisji choroby

A teraz pomówmy o danych liczbowych. Internet jest cu­downy, jeśli chodzi o to, by pomóc ludziom poszerzyć wiado­mości na temat zdrowia, ale jednym z najbardziej frustrujących aspektów tej sytuacji jest fakt, że witryny poświęcone choro­bom przenoszonym drogą płciową przeważnie nie podają, ja­kie jest rozpowszechnienie danej choroby. Wystarczy spędzić nieco czasu w poradni, aby zdać sobie [...]

Kilka uwag na rzecz pełnej jawności

Myśl o tym, że tak wielu ludzi wokół nas jest zarażonych opryszczką chlamydiozą i innymi chorobami, działa trzeź­wiąco, ale nie ulega wątpliwości, że taka właśnie jest prawda. Dzieje się tak częściowo dlatego, że choroby te mają podstępny przebieg i przenoszą się niezależnie od naszego postępowania; częściowo dlatego, że ludziom nie chce się używać prezerwa­tyw; lecz [...]

Po ustaleniu diagnozy

Niektóre choroby przenoszone drogą płciową szerzą się w całej populacji, zaś niektóre wirusy mogą przenikać przez prezerwatywy. Choroby mogą się szerzyć, chociaż żadna z osób uprawiających seks nie odczuwa objawów klinicznych, mogą również pozostawać w utajeniu przez szereg miesięcy lub nawet dłużej. Czasami objawy kliniczne chorób bywają tak lekkie, że dopiero badania pomagają ustalić, na [...]

Fakty dotyczące testów

Rzeżączkę i chlamydiozę rozpoznaje się na podstawie ba­dania wymazu pobranego z danej okolicy albo na podstawie badania posiewu próbki moczu. Badania krwi można wykorzystać w diagnostyce zakażenia HIV, wirusowym zapaleniem wątroby, kiłą i opryszczką; we wszystkich tych przypadkach badania mają na celu wykrycie przeciwciał przeciwko drobnoustrojom powodującym choro­bę, a nie samych drobnoustrojów. Jednak badanie krwi [...]

Plan postępowania po stosunku

Osoby czynne seksualnie powinny nabrać zwyczaju wyko­nywania badań w kierunku chorób przenoszonych drogą płcio­wą- przy okazji corocznych wizyt u lekarza ogólnego lub u gi­nekologa położnika, jeżeli on jest Twoim lekarzem pierwszego kontaktu. Mimo że ryzyko zarażenia wskutek pojedynczego stosunku jest niewielkie, zagrożenia kumulują się, zaś osoby czynne seksualnie, mające kilku partnerów lub całe grupy part­nerów, [...]