Kiedy zwrócić się o pomoc

Testy na zawartość narkotyków mają swoje ograniczenia; jednak jeżeli jesteś już na etapie rozjaśniania włosów, aby za­maskować nałóg palenia „trawki”, najwyższy czas cofnąć się o krok i ocenić własną sytuację. Kiedy zażywanie narkotyku dla rozrywki przeradza się w nadużywanie lub rzeczywiste uzależnienie, musisz zgłosić się do lekarza lub ośrodka lecze­nia narkomanii, aby dowiedzieć się, jak zerwać z nałogiem i uporządkować własne życie.

Zażywający narkotyk dla rozrywki z definicji mogą z tym skończyć w każdej chwili. Widząc ludzi należących do tej ka­tegorii, zalecam im, aby przestali – jest to zdrowsze na dłuższą metę – ale zdaję sobie sprawę, że ludzie muszą umieć rozpo­znać, kiedy ich nawyki zaczynają zmierzać w kierunku nad­używania lub uzależnienia.

Używanie narkotyku staje się nadużywaniem, kiedy ktoś mimo wszystko zażywa daną substancję, chociaż zaczyna to powodować niekorzystne skutki. Palacz marihuany, który na­dal pali pomimo przewlekłego kaszlu, jest osobą nadużywa­jącą narkotyku. Ktoś, kto opuszcza pracę, gdyż dochodzi do siebie po przyjęciu dawki kokainy, a mimo to bierze kolejną dawkę dla złagodzenia objawów okresu przejściowego, jest osobą nadużywającą narkotyku. Nawiasem mówiąc, to samo dotyczy kogoś, kto potrzebuje porcji wódki, aby podnieść się z łóżka. O nadużywaniu określonej substancji nie świadczy sam fakt jej używania, ale zachowanie danej osoby.

Osoby nadużywające narkotyków nadal mogą zaprzestać ich używania, kiedy tylko zechcą, ale czeka je przy tym cięższa przeprawa niż ludzi zażywających narkotyki sporadycznie. Ktoś, kto nadużywa narkotyku, nie odczuwa rzeczywistego, fi­zycznego głodu narkotykowego, a jedynie ciągłą chęć jego za­żywania pomimo odczuwania niektórych efektów ubocznych. Impuls w dobrym kierunku nadal może zachęcić osobę nad­używającą narkotyku do ograniczenia zażywanej ilości albo całkowitego odstawienia.

Jednak z chwilą pojawienia się objawów głodu narkotyko­wego nadużycie przeradza się w uzależnienie. Uzależnieni od­czuwają przemożną chęć zażycia narkotyku, która tłumi roz­sądek i góruje nad wszelkimi innymi potrzebami. Narkoman opuszcza pracę; zrywa związki z przyjaciółmi, ukochanymi lub rodziną; dla zdobycia narkotyku gotów jest kłamać lub kraść.

Chociaż niektóre narkotyki, takie jak crack czy heroina, ce­chuje wysoki wskaźnik wywoływania uzależnień, to większość osób zażywających dla rozrywki „trawkę”, kokainę, ecstasy i inne substancje nie zbliża się nawet do stadium uzależnienia.

 

Jednak zawsze jest to coś, czego należy się wystrzegać. Można popaść w uzależnienie od jakiejkolwiek substancji mogącej po­wodować nałóg, w tym również od leków nabywanych legal­nie w aptece. Na przykład mój pacjent uzależniony od leków przeciwbólowych okłamywał kolejnych lekarzy w nadziei zdobycia lekarstwa, którego potrzebował.

Jeżeli używanie narkotyków koliduje z Twoją pracą, ży­ciem osobistym i związkami uczuciowymi, albo nawet jeżeli wywołuje w Tobie tylko uczucie dyskomfortu, nadszedł czas, aby dołożyć rzeczywistych starań i zerwać z nałogiem, samo­dzielnie albo z profesjonalną pomocą. Zacznij od zasięgnięcia rady lekarza na temat tego, co możesz zrobić. Prawdopodobnie lekarz będzie bardzo rad, że może Ci pomóc, polecić Ci psy­chologa lub programy leczenia uzależnień. Z uwagi na stopień uzależnienia może zalecić skojarzoną pomoc lekarską i psy­chologiczną, w warunkach ambulatoryjnych lub stacjonarnych (czyli w ośrodku rehabilitacyjnym). Jeżeli masz wątpliwości, poproś o pomoc. Jeżeli nie możesz zdobyć się na samodziel­ne przeprowadzenie tej rozmowy telefonicznej, poproś kogoś z przyjaciół, aby zrobił to za Ciebie. Najgorsze, co możesz zro­bić, to nie zrobić nic.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.